Hoppe's Bore Snake for .22/.223 Rifle
Hoppe's Bore Snake for 28 Gauge Shotguns & 50-54 Caliber Rifles
Hoppe's Bore Snake for .257-.263 Caliber Rifle
Hoppe's Bore Snake for .270-7mm Caliber Rifle
Hoppe's Bore Snake for .357-38 & 9mm Pistols
Hoppe's Bore Snake for .40 Caliber Pistols
Hoppe's Bore Snake for .44 & .45 Caliber Pistols
Hoppe's Bore Snake for 12 Gauge Shotguns
RIFLE BORE CLEANER FOR .30 CAL